Postup měření 4Pa testu

Měření 4Pa testu probíhá asi 5 minut. K měření používáme přístroj Wöhler DC 100. Samotné měření probíhá takto:Ukázka protokolu z měření 4Pa testu

Provoz je bezpečný, pokud tyto hodnoty nikdy neklesnou pod hranici 4 Pa (od tud název 4Pa test) při tlaku okolního vzduchu 8 Pa při otevírání a zavírání okna/dveří.

Upozornění pro provádění 4 Pa testu

Provozní podmínky topeniště musí být nastaveny na maximální výkon – 4Pa test nelze provádět, pokud není v provozu topeniště (váha studeného vzduchu ve spalinové cestě působí proti tahu komínu).
Pokud se v prostoru měření nachází odsávací jednotka, tato musí být v provozu, a nastavena na maximální výkon.

Ukázka měření 4Pa testu

Doporučujeme

Rychlý kontakt

Ing. Zdeněk Hradecký
Živcová 955, 153 00 Praha 5

tel: +420 723 388 372
e-mail: info@4pa-test.cz